Համագործակցություն Ուսուցման Ազգային Հիմնադրամի հետ

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակն աջակցում է Ուսուցման ազգային հիմնադրամին (ՈՒԱՀ)՝ մշակելու մի շարք նորմատիվ ակտեր և փաստաթղթեր, որոնք բխում են «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 2022 թ․ փոփոխություններից։

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակն աջակցում է Ուսուցման ազգային հիմնադրամին (ՈՒԱՀ)՝ մշակելու մի շարք նորմատիվ ակտեր և փաստաթղթեր, որոնք բխում են  «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 2022 թ․ փոփոխություններից։ Այդ նպատաոկով 2023 թ․ օգոստոսին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը պայմանագիր է կնքել ՈՒԱՀ-ի շուրջ 14 ընթացակարգային և մեթոդաբանական փաստաթղթերի մշակման վերաբերյալ։ Դրանք կարգավորելու են՝ ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության և ուսումնառության հետ կապված այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝

  • Ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման գործընթացի կազմակերպում,
  • իրականացման, ճանաչման և հավաստագրման ընթացակարգային և մեթոդաբանական փաստաթղթերի մշակում,
  • գնահատողներին և գնահատում իրականացնելու կենտրոններին ներկայացվող պահանջների մշակում,
  • ուսումնառության արդյունքների գնահատման և ճանաչման ենթակա մասնագիտությունների ցանկի, դրանց ներդրման ժամանակացույցի և այլնի սահմանում։

Մշակված բոլոր փաստաթղթերը ներկայացվելու են ՀՀ կառավարության հաստատմանը։ Բացի այդ, Հիմնադրամը  Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հետ համատեղ նախաձեռնելու և իրականացնելու է այս գործընթացների մասին շահառու կառույցների իրազեկմանն ուղղված աշխատանքներ։

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։