Վերապատրաստման դասընթացներ` «Համակցված ուսուցումը մեծահասակների կրթության համատեքստում»

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի կողմից՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում իրականացվել է եռօրյա առցանց վերապատրաստման երկու ծրագիր․

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի կողմից՝ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում իրականացվել է եռօրյա առցանց վերապատրաստման երկու ծրագիր՝ Մեծահասակների կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման «Համակցված/խառը ուսուցման» (Blended learning) վերաբերյալ։ Ծրագրն ուղղված էր դասընթացավարների շրջանում համակցված ուսուցման հմտությունների ձևավորմանը և առցանց դասընթացների շարունակականության ապահովմանը՝ արձագանքնելու ՀՀ-ում և աշխարհում Covid19-ով պայմանավորված կրթական մարտահրավերներին։

Վերապատրաստումը կազմակերպվել է երկու խմբերով։ Առաջին խմբում ներգրավված էին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ գործող Սիսիանի մեծահասակների կրթության և Շիրակի «Խաչմերուկ» կենտրոնների 14 դասընթացավարները, որոնք ծանոթացել են համակցված ուսուցման հայեցակարգին, առկա հիմնական մոդելներին, ծրագրի դիզայնին/կառուցվածքին և արդյունավետ դասընթաց մշակելու հիմնական քայլերին։ Վերապատրաստման մասնակիցները իրենց կցված մենթորական թիմի աջակցությամբ մշակել են համակցված դասընթացների նախագծեր։

Վերապատրաստման երկրորդ խմբի մասնակիցները տարբեր գործընկեր կառույցների/ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ էին, որոնք ծանոթացան մեծահասակների կրթության առանձնահատկություններին, նրանց ուսուցման ձևերին և մեթոդներին, ինչպես նաև համակցված ուսուցման հիմնական սկզբունքներին ու առանձնահատկություններին։

Դասընթացավարների կողմից նոր գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը հնարավորություն կտա, հնարավորինս առանց խոչընդոտների, կազմակերպել ուսուցման գործընթացը՝ Covid19-ով պայմանավորված իրավիճակում և բնականոն աշխատանքի վերադառնալուց հետո։

VHS DVV International LogoBMZ Logo