ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი

26 ნოემბერს, DVV International საქართველოს ოფისში ჩატარდა ჰიბრიდული დამატებითი ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო 10 ისტორიის მასწავლებელი უშუალოდ და 6 ონლაინ თბილისიდან, თელავიდან, ქარელიდან და სურამიდან (1 მამაკაცი და 15 ქალი).

ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი ©მელიტა ფაჩულია

ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი ©მელიტა ფაჩულია

ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი

26 ნოემბერს, DVV International საქართველოს ოფისში ჩატარდა ჰიბრიდული  დამატებითი ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო 10 ისტორიის მასწავლებელი უშუალოდ და 6 ონლაინ თბილისიდან, თელავიდან, ქარელიდან და სურამიდან (1 მამაკაცი და 15 ქალი).

ტრენინგის პროგრამა მოიცავდა შემდეგ თემებს:

  • ახალგაზრდობა და ისტორია: გამოცდილება, პერსპექტივები და ღირებულებები.

WeResearch-ისა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის დეპარტამენტის ერთობლივი პუბლიკაციის პრეზენტაცია.

მომხსენებელი: თიკო ხომერიკი, WeResearch-ის მკვლევარი.

  • 1956 წელი - აღმოსავლეთ ევროპასა და საქართველოში - საერთო და განმასხვავებელი.

მომხსენებელი: ნათია ფირცხალავა, ევროპული სკოლისა და ნიუტონის სკოლის ისტორიის მეთოდისტი, ევროკლიოსა და ჰისტორიანას ექსპერტი.

  • „ისტორიის და ცივილიზაციათა ახალი კვლევა"; „სხვათა სახე ისტორიის სახელმძღვანელოებში 90-იან წლებში“.

მომხსენებელი: გიორგი კიკნაძე, იმსა-ს წევრი.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.