ტრენინგები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

DVV International საქართველოს ოფისის ორგანიზებით, განათლების სფეროში მომუშავე, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, თბილისში, ქვემო ქართლში, კახეთში,  სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში, ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგები, რომლის თემა გახლდათ, “ზრდასრულთა განათლება საქართველოში: მეთოდები, სტრატეგია, მიდგომები. DVV International-ის გამოცდილება საქართველოში“.

ტრენინგის პროგარმა შეიცავდა DVV International-ის მიერ დაარსებული ზრდასრულთა განათლების ცენტრების გამოცდილების საუკეთესო პრაქტიკების, სტრატეგიის და მეთოდების, ხარისხისა და შეფასების ჩათვლით გაზიარებას. აქცენტი გაკეთდა შემდეგ ორ პროდუქტზე: „ზრდასრულთა განათლების პაკეტი (ALP) და სწავლა ინტეგრაციისა და დასაქმებისთვის (LIE)“.

ტრენინგების სესიები დატვირთული იყო სხვადასხვა შემოქმედებითი აქტივობებით, როგორიცაა ტვინების შტურმირება, როლური თამაშები, ჯგუფური სამუშაოებები, დავალებები პრობლემებზე და გადაჭრის გზებზე, ასევე, სწავლა თანატოლებისგან, შემთხვევის შესწავლა და დისკუსიები.

მონაწილეთა უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, რომ გამოიყენებს DVV International-ის პრაქტიკას თავიანთ ყოველდღიურ სასწავლო გარემოში.

აღნიშნულ, ტრენინგებზე სულ მონაწილეობა მიიღო 108 ადამიანმა, 58 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციიდან.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.