Certifikatë e Mirënjohjes

Zyra Dvv International në Kosove ,mori mirënjohje nga Agjencia e Punësimit të Republikës se Kosovës

(APRK),në shenjë falenderimi për realizimin e objektivave të përbashkëta dhe ndihmën e ofruar nga DVV International edhe gjatë periudhës së vështirë të krijuar nga Pandemia – Covid- 19.

Ne gjithashtu e falenderojmë partnerin tonë për bashkëpunimin e mirëfilltë.

Zyra Dvv International në Kosove ,mori mirënjohje nga Agjencia e Punësimit të Republikës se Kosovës
(APRK),në shenjë falenderimi për realizimin e objektivave të përbashkëta dhe ndihmën e ofruar nga DVV International edhe gjatë periudhës së vështirë të krijuar nga Pandemia – Covid- 19.
Ne gjithashtu e falenderojmë partnerin tonë për bashkëpunimin e mirëfilltë.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.