Certifikatë e Mirënjohjes

Zyra Dvv International në Kosove ,mori mirënjohje nga Agjencia e Punësimit të Republikës se Kosovës

(APRK),në shenjë falenderimi për realizimin e objektivave të përbashkëta dhe ndihmën e ofruar nga DVV International edhe gjatë periudhës së vështirë të krijuar nga Pandemia – Covid- 19.

Ne gjithashtu e falenderojmë partnerin tonë për bashkëpunimin e mirëfilltë.

Zyra Dvv International në Kosove ,mori mirënjohje nga Agjencia e Punësimit të Republikës se Kosovës
(APRK),në shenjë falenderimi për realizimin e objektivave të përbashkëta dhe ndihmën e ofruar nga DVV International edhe gjatë periudhës së vështirë të krijuar nga Pandemia – Covid- 19.
Ne gjithashtu e falenderojmë partnerin tonë për bashkëpunimin e mirëfilltë.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.