Դասընթաց ուսուցանողների համար՝ հիմնված Curriculum GlobALE-ի մեթոդաբանության վրա

2021թ․ հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին կայացավ  12-շաբաթյա տևողությամբ «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ. դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացը։  

 

2021թ․ հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին կայացավ 12-շաբաթյա տևողությամբ «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ. դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացը։  Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները ինքնուսուցման, առցանց և լսարանային հանդիպումների միջոցով ուսումնասիրեցին մեծահասակների կրթության մոտեցումները, դասավանդման առանձնահատկությունները, մեթոդները, խմբային դինամիկայի առանձնահատկությունները և այլն։ Դասընթացը հիմնված էր Curriculum GlobALE-ի մեթոդաբանության վրա, որը 2021թ․-ին UNESCO-ն երաշխավորել է որպես մեծահասակներին ուսուցանողների ռեսուրս և գործիք։

Դասընթացն ամփոփվեց  5-օրյա լսարանային հանդիպումներով, որոնց ընթացքում մասնակիցները  ամրապնդեցին  անցած  թեմաների վերաբերյալ գործնական հմտությունները՝ դրանք ներառելով իրենց կողմից  մշակված կրթական ծրագրերում: Բոլոր 14 մասնակիցները ստացան համապատասխան հավաստագրեր։

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։