«ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության (ԼՇԿ) ռազմավարության և գործողությունների պլանի (2013-2017թթ․)» իրականացման փորձագիտական գնահատման նախնական արդյունքների քննարկում

Նոյեմբերի 05-ին տեղի ունեցավ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության համագործակցությամբ կազմակերպված «ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության (ԼՇԿ) ռազմավարության և գործողությունների պլանի (2013-2017թթ․)» իրականացման փորձագիտական գնահատման նախնական արդյունքների ներկայացման և քննարկման աշխատաժողովը ոլորտի շահակիցների ներգրավմամբ։

Նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցավ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության համագործակցությամբ կազմակերպված «ՀՀ լրացուցիչ և շարունակական կրթության (ԼՇԿ) ռազմավարության և գործողությունների պլանի (2013-2017թթ․)» իրականացման փորձագիտական գնահատման նախնական արդյունքների ներկայացման և քննարկման աշխատաժողովը ոլորտի շահակիցների ներգրավմամբ։ 

Աշխատաժողովին մասնակցում էին պետական կառույցների, ՀԿ-ների, համալսարանների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ոլորտային փորձագետներ։

Քննարկման մեկնարկին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի թիմը ներկայացրեց  «Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում»  քանակական և որակական հետազոտությունների հիմնական արդյունքները՝ որպես ելակետային մեկնարկ միջոցառման համար։

Այնուհետև  ԼՇԿ ռազմավարության գնահատման փորձագետներ Ս․Խաչատրյանը և Լ․Պողոսյանը անդրադարձ կատարեցին փորձագիտական գնահատման նախնական արդյունքներին՝ եզրափակելով այն ԼՇԿ բնագավառում առաջարկվող գործողությունների շրջանակի ներկայացմամբ։ 

Հանդիպման արդյունքների հիման վրա փորձագետները կվերանայեն ԼՇԿ ռազմավարության գնահատման նախնական արդյունքները և առաջարկությունները։ Վերջինս հետագայում կներակայացվի ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ին՝ որպես ոլորտի քաղաքականության բարելավման առաջարկություններ։

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։