Ավարտվեց ԵՊՀ և ՀՊՄՀ դասախոսների 12-շաբաթյա վերապատրաստումը Curriculum GlobAle չափորոշչով

2023թ․ հուլիս-հոկտեմբերին ԵՊՀ և ՀՊՄՀ մի խումբ դասախոսներ մասնակցեցին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացին, որը հիմնվում է UNESCO-ի կողմից ճանաչված Curriculum GlobAle-ի չափորոշչի վրա։

2023թ․ հուլիս-հոկտեմբերին ԵՊՀ և ՀՊՄՀ մի խումբ դասախոսներ մասնակցեցին Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն» դասընթացին, որը հիմնվում է UNESCO-ի կողմից ճանաչված Curriculum GlobAle-ի չափորոշչի վրա։ Այս տարի դասընթացը նախատեսված էր ինչպես ԵՊՀ, այնպես էլ Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոսների  համար։ Հուլիսի 4-ին կայացած մեկնարկային հանդիպմանը ներկա էին ավելի քան 60 մասնակիցներ երկու բուհերից, որոնցից շուրջ 40-ը ներգրավվեցին դասընթացի առցանց հատվածում։ Նրանցից 19-ը կարողացան հաղթահարել առցանց հատվածը և ներկա գտնվել մեկշաբաթյա լսարանային հանդիպումներին։

12-շաբաթյա դասընթացը կազմված է հինգ առցանց և մեկ  լսարանային մոդուլներից, ինչպես նաև ՝ ավարտական աշխատանքների նախապատրաստումից և ներկայացումից:  

Հոկտեմբերի 4-8-ը տեղի ունեցավ դասընթացի դեմ առ դեմ փուլը, որտեղ վերապատրաստվողները հնարավորություն ունեցան մասնակցել տարբեր վարժանքների, ինտերակտիվ դասախոսությունների, խաղ-սիմուլյացիաների, ինչպես նաև գործնականում կիրառել իրենց ստացած տեսական գիտելիքները։ Մասնակիցների մշակած կրթական ծրագրերը գնահատվեցին թե՛ դասընթացավարների և թե՛ փոխադարձ գնահատման միջոցով։ Արդյունքում, 12 շաբաթ հաղթահարած և կրթական ծրագրերը պաշտպանած մասնակիցները ստացան դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու մասին հավաստագրեր։  

Դասընթացը հաստատվել է ԵՊՀ-ի կողմից որպես 2-4 կրեդիտի հավակնող դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր և առցանց ու ամբողջական փուլերը հաղթահարած մասնակիցները կարող են ԵՊՀ-ի կողմից ստանալ համապատասխան միավոր։

Դասընթացը հայաֆիկացվել  է 2020-21թթ-ին, երբ անց է կացվել նաև պիլոտային փուլը։ Այս տարի այն ամբողջությամբ լրամշակվել և իրականացվել է հայաստանյան դասընթացավարներ՝ Լուսինե Խառատյանի, Սերոբ Խաչատրյանի, Լուսինե Պողոսյանի, Գայանե Հարությունյանի կողմից, որոնք նախորդող տարիներին վերապատրաստվել են նույն ծրագրով։ Ծրագրի մշակման և  իրականացման տարբեր փուլերում ներգրավված են եղել նաև միջազգային փորձագետներ Ալյոնա Լուգավցովան և Սերգեյ Լաբոդան։

Դասընթացի շարունակականության ապահովման նպատակով  ծրագրի ավարտից հետո կապ կհաստատվի ընտրված գործընկեր բուհերի հետ՝ քննարկելու համագործակցության հեռանկարներն ու հնարավորությունները։  

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ՔՈՒՔԻՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԴՈՒՔ ԴՈՒՐՍ ԵՔ ԳԱԼԻՍ ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ ԻՆԹԵՐԵՆԵՅՇՆԱԼԻ ԿԱՅՔԻՑ
Կարևոր ծանուցում. եթե սեղմեք այս հղմանը, դուրս կգաք Դի-Վի-Վի Ինեթերնեյշանլի կայքից: Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը պատասխանատվություն չի կրում այն կայքերի բովանդակության համար, որոնք կարող են հասանելի լինել այս հղումով։ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը ոչ մի վերահսկողությունի չունի, թե Ձեր որ անձնական տվյալները հասանելի կդառնան կամ կօգտագործվեն այդ կայքերում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ծանոթանալ արտաքին կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։