Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

Integrimi i personave te verbër ne jetën publike dhe aftësimi i tyre për jete te pavarur është një nga sfidat me te mëdha në Republiken e Kosovës, dhe synimi kryesor i Shoqatës së të verbërve të Kosovës.

Integrimi i personave te verbër ne jetën publike dhe aftësimi i tyre për jete te pavarur është një nga sfidat me te mëdha në Republiken e Kosovës,  dhe synimi kryesor i Shoqatës së të verbërve të Kosovës.

Pasi që një numër i konsiderueshëm i të verbërve humbin shikimin në moshë dhe kohë të ndryshme, është një nevojë e domosdoshme që personat e verbër të marrin trajnime që të pergatiten për një jetë të pavarur dhe integrim në shoqëri.

Shoqata e të Verbërve të Kosovës (SHVK)  me përkrahjen e DVV International  ka arritur që një numër  të konsiderueshëm të të verbërve ta trajnojë në fushën e Teknologjisë Informatike, sipas metodologjisë së alfabetit Braille, por numri i atyre që kanë nevojë të trajnohen edhe më tutje është shumë i madh.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.