Nënshkrimi i MM në mes DVV International, Komunës dhe Qendrës Rinore në Pejë, / OJQ- Këshilli për Veprim Rinor Lokal - Pejë

Më 07 maj 2024, DVV International, Komuna e Pejës dhe Organizata Joqeveritare Këshilli për Veprim Rinor Lokal - Pejë (KVRL) nënshkruan një memorandum mirëkuptimit për lansimin e Qendrës për mësimin dhe edukimin e rinjtëve dhe të rriturve, në komunën e Pejës, e cila do të funksionojë nën menaxhimin e OJQ "Këshilli për Veprim Rinor Lokal – Pejë (KVRL)".

Nënshkrimi i këtij memorandumi reflekton një përpjekje bashkëpunuese në mes të DVV International, qeverisjes lokale dhe OJQ KVRL-Pejë.

Më 07 maj 2024, DVV International, Komuna e Pejës dhe Organizata Joqeveritare Këshilli për Veprim Rinor Lokal - Pejë (KVRL) nënshkruan një memorandum mirëkuptimit për lansimin e Qendrës për mësimin dhe edukimin e rinjtëve dhe të rriturve, në komunën e Pejës, e cila do të funksionojë nën menaxhimin e OJQ "Këshilli për Veprim Rinor Lokal – Pejë (KVRL)".
Nënshkrimi i këtij memorandumi reflekton një përpjekje bashkëpunuese në mes të DVV International, qeverisjes lokale dhe OJQ KVRL-Pejë.

Kjo qendër do të jetë e dyta në vend, bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (VHS).

Në mënyrë të veçantë, qëllimi i këtij Memorandumi është të forcojë bashkëpunimin ndërmjet këtyre instucioneve në hapjen sa më të shpejtë të kësaj qendre, e cila do të ofrojë mundësi për angazhimin e të rinjve dhe të rriturve në programe gjithëpërfshirëse të arsimit joformal dhe formal, si dhe kurse të akredituara, që mbulojnë fusha dhe formate të ndryshme.

Ndryshe, programet e kësaj qendre do të përfshijnë kurse trajnimi profesionale si: kurse për zhvillim personal, praktika për zhvillim të përgjithshëm, edukim qytetar, demokratik dhe kulturor, me synimin për të ofruar një përvojë arsimore të pasur dhe të diversifikuar.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.