Vizita e Drejtorit Rajonal të DVV International për Kaukazin dhe Evropën Juglindore në Qendrat Rinore në Kosovë dhe takimet me partnerët

Nga data 7 deri më 9 maj 2024, z. Thomas Lichtenberg, Drejtor Rajonal i DVV International për Kaukazin dhe Evropën Juglindore, vizitoi disa Qendra Rinore dhe realizoi takime me akter relevant dhe partner të organizatës DVV International në Kosovë. Vizita e tij ishte një vazhdimësi e punëtorisë së mbajtur më 4 prill 2024, e bashkë-organizuar nga DVV International, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 7 Qendrave Rinore në Kosovë. Gjatë kësaj punëtorie, Qendrat Rinore ishin infromuar për fazën e ardhshme trevjeçare të programit të DVV International dhe ishin ftuar për të aplikuar për bashkëpunim për lansimin e Arsimit dhe Edukimit të të Rriturve brenda këtyre qendrave Rinore, me ç’rast disa prej tyre shprehen intersimin duke dorëzuar aplikacionet për mundësi bashkëpunimi.

Nga data 7 deri më 9 maj 2024, z. Thomas Lichtenberg, Drejtor Rajonal i DVV International për Kaukazin dhe Evropën Juglindore, vizitoi disa Qendra Rinore dhe realizoi takime me akter relevant dhe partner të organizatës DVV International në Kosovë. Vizita e tij ishte një vazhdimësi e punëtorisë së mbajtur më 4 prill 2024, e bashkë-organizuar nga DVV International, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 7 Qendrave Rinore në Kosovë. Gjatë kësaj punëtorie, Qendrat Rinore ishin infromuar për fazën e ardhshme trevjeçare të programit të DVV International dhe ishin ftuar për të aplikuar për bashkëpunim për lansimin e Arsimit dhe Edukimit të të Rriturve brenda këtyre qendrave Rinore, me ç’rast disa prej tyre shprehen intersimin duke dorëzuar aplikacionet për mundësi bashkëpunimi.

Më 7 maj, z. Thomas Lichtenberg, së bashku me z. Ramadan Alija - Drejtor i DVV International në Kosovë, znj. Merita Shala - Koordinatore e zyrës së DVV International në Kosovë, vizituan Këshillin për Veprim Rinor Lokal në Pejë. Ku pas nënshkrimit të MoU mes DVV International, Komunës së Pejës dhe OJQ KVRL-Pejë, palët diskutuan nevojën për renovimin e qendrës në mënyrë që ky objekt të ofroj kushte të përshtatshme për zhvillimin e kurseve dhe programeve holistike dhe gjithëpërfshirëse për arsimin e të rriturve në komunën e Pejës dhe ranë dakord të hapin thirrje për renovimin e objektit dhe rekrutimin e stafit. 

Më 8 maj 2024, vizita vazhdoi në Komunën e Vitisë, ku u zhvillua një takim me nënkryetarin e Komunës, z. Hasan Aliu, dhe përfaqësuesen e QR, znj. Donjeta Sadiku. Qëllimi i vizitës ishte të vlerësoheshin kapacitetet teknike dhe profesionale të qendrës, hapësirat e punës, programet, dhe bashkëpunimi me komunën. Mes tjerash znj. Sadiku theksoi se, kjo qendër fokusohet në përfshirjen e grave amvise, personave me nevoja të veçanta dhe zyrtarëve komunalë në aktivitetet e tyre, duke synuar rritjen e kapaciteteve të mësimit joformal për të rritur. Nënkryetari  z.Aliu konfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të komunës për ARr në infrastrukturë dhe kapacitete njerëzore.

Diskutime të mëtejshme u zhvilluan me përfaqësuesit e Universitetit të Prishtinës z. Naser Zabeli dhe znj. Fjolla Kaçaniku. Ata falenderuan DVV International për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm rreth programit të Kurrikulës Globale, që synon të rrisë profesionalizmin e edukatorëve për të rritur përmes zbatimit të programeve Trajnim-për-Trajnerë. Programi është në pritje të akreditimit dhe së shpejti do të pranojë aplikime për pjesëmarrës.

Më 9 maj, vizitat vazhduan në Qendrën Rinore në Klinë, ku znj. Vitore Zefi theksoi historinë dhe aktivitetet e qendrës si dhe nevojën për arsim jo formal, sidomos për grup mosha 40 – 45 vejçar/e që kryesisht janë të papunë dhe jo aktiv.

Tutje, në takimin në Qendrën Rinore Hareja në Vushtrri, përfaqësuesi i kësaj qendre z. Bajrush Kosumi prezantoi programet edukative të qendrës, të cilat përfshijnë kodim, robotikë, programim, kurse gjuhësh, dizajn dhe rrobaqepësi. Ai theksoi se kapacitetet humane dhe infrastruktura janë asete kyçe të kësaj qendre, duke ofruar mundësi për promovimin e diversitetit dhe mundësive të barabarta për të rinjtë dhe të rriturit. Të dy qendrat shprehën gatishmërinë për bashkëpunim me DVV International për të përmirësuar ofertat e tyre arsimore.

Z. Lichtenberg e përfundoi vizitën e tij me një angazhim për të integruar këto Qendra Rinore në planin trevjeçar të DVV International nga viti 2025 deri në 2027.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.