Novosti

U hotelu - "Sky2Hotel" u Tirana, 27. i 28. oktobra, održana je dvodnevna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici ministarstava, centara za obuku, centara kompetencija, nevladinih organizacija, koledža i drugih provajdera OO-a na Kosovu.

Više

Pedagoški fakultet Univerziteta u Prištini (UP) „Hasan Prishtina“, uz podršku DVV International na Kosovu, 13. i 14. oktobra 2022. godine, održao je dvodnevnu radionicu u okviru projekta „Institucionalizacija programa obuke „Curriculum globALE“.

Više

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) su 14. jula 2022. godine potpisali ugovor o saradnji sa ciljem sprovođenja projekta „Podrška NVO-ima za…

Više

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO), 5. jula 2022. godine, održali su informativni seminar u okviru projekta „Razvoj…

Više

Dana 29. juna 2022. godine u okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini (UP) „Hasan Priština“ lansiran je „Curriculum globALE“.

Na promotivnom seminaru učestvovalo je 18 polaznika od kojih predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke,…

Više

Konferencija održana 20-21. juna 2022. godine, pod motom „vhs 2030: zajedno u održivoj raznolikosti“, tretirala je tri glavna pitanja budućnosti, koja predstavljaju nove političke i društvene izazove, a samim tim i nove izazove u obrazovanju…

Više

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), 10. juna 2022. godine, potpisali su ugovor o saradnji u cilju…

Više

Dana 27. maja 2022. potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i KEC-a (Kosovski obrazovni centar), za podršku KEC-u (kao jedinoj članici sa Kosova EAEA – Evropskog udruženja za obrazovanje odraslih) koja će se pružiti kroz njeno učešće…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.