Novosti

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), 10. juna 2022. godine, potpisali su ugovor o saradnji u cilju…

Više

Dana 27. maja 2022. potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i KEC-a (Kosovski obrazovni centar), za podršku KEC-u (kao jedinoj članici sa Kosova EAEA – Evropskog udruženja za obrazovanje odraslih) koja će se pružiti kroz njeno učešće…

Više

U dve izabrane opštine (Prizren i Peć) započet je predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za obrazovanje odraslih (OO) po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Da bi se bolje upoznala sa situacijom na terenu i izabranim partnerima sa…

Više

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na…

Više

4. marta 2022. potpisan je Memorandum o saradnji (MS) između DVV International na Kosovu i Pedagoškog fakulteta u Prištini (UP), za pokretanje modularnog međunarodnog kurikuluma obuke za podučavaoce odraslih, „Curriculum globALE“. Ovaj kurikulum je…

Više

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“.

Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima…

Više

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete…

Više

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.