Novosti

U dve izabrane opštine (Prizren i Peć) započet je predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za obrazovanje odraslih (OO) po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Da bi se bolje upoznala sa situacijom na terenu i izabranim partnerima sa…

Više

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na…

Više

4. marta 2022. potpisan je Memorandum o saradnji (MS) između DVV International na Kosovu i Pedagoškog fakulteta u Prištini (UP), za pokretanje modularnog međunarodnog kurikuluma obuke za podučavaoce odraslih, „Curriculum globALE“. Ovaj kurikulum je…

Više
[Translate to Serbian:]

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“.

Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima…

Više

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete…

Više

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg…

Više

Od 16. septembra 2021. godine započela je primena projekta "Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19 na Kosovu". Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO organizacijom - Žene u…

Više

Razvoj programa za 5. nivo kvalifikacija prema standardima zanimanja koje je potvrdio Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) počeo je od marta 2021. Razvoj ovih novih programa za obrazovanje odraslih na Kosovu sprovodi se u saradnji sa Agencijom…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.