Lajmet

[Translate to Albanian:]

Situata aktuale e krijuar ne Kosovë nga COVID-19, që nga data 13 Mars 2020, ka rezultuar me mbylljen e përkohshme të shkollave të mesme profesionale dhe Qendrave të Kompetencës (QK), me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik në Kosovë, dhe…

Lexo më shumë

Shoqëritë anembanë globit janë goditur rëndë nga virusi Korona (COVID-19). Njerëzit po ndikohen në jetën e tyre të përditshme dhe po brengosen për pasojat ndaj shëndetit, punës dhe mirëqenies së tyre. Në pothuajse të gjitha shtetet e botës,…

Lexo më shumë

DVV International në Kosovë , është e angazhuar në mbështetjen dhe ngritjen e kapaciteteve të mëtutjeshme të tetë Qendrave të Aftësimit Profesional në Kosovë (APRK-MPMS).

Këto qendra trajnuese ofrojnë kurse modulare 3-6 mujore pa pagesë ,për…

Lexo më shumë

DVV International në bashkëpunim me Forumin Kosovar të Aftësive të Kufizuara në Kosovë (FKAK- Kosovo Dissability Forum-KDF) ka realizuar implementimin e projektit,Trajnimi i personave me aftësi të kufizuara, për përdorimin e Teknologjis Informatike…

Lexo më shumë

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) nga data 12 deri me 15 Dhjetor , 2019 kanë organizuar Trajnimin e 30 Trajnerëve nga OJQ të…

Lexo më shumë

DVV International - (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ,Ministrin e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ( MPMS),Ministrin e Kulturës Rinisë dhe Sportit ( MKRS) dhe…

Lexo më shumë

Duke iu referuar memorandumit të bashkëpunimit të datës 23.10.2018, të nënshkruar nga MKRS dhe DVV International , respektivisht pikes 3 të këtij memorandumi e cila ka të bëj me fuqizimin e rinise, dhe rini te shkathët dhe te pergaditur për treg…

Lexo më shumë

Duke u bazuar në Agjencin e Statistikave të Kosovës (ASK) e cila ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore sipas së ciles shkalla e papunësisë në Kosovë është 30.7 % dhe papunësia më e theksuar është te gjinia femrore me 34.8%, krahasuar me meshkujt,…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.