Lajmet

Në datat 20-24 shkurt, Znj.Bettina Brand – Referente Rajonale në Kaukaz dhe Europa Juglindore si dhe Z.Thomas Lichtenberg – Drejtor Rajonal, Kaukaz dhe Europa Juglindore vizituan Kosovën. Gjatë qëndrimit te tyre ne Kosovë u mbajtën takime me…

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 21 dhjetor…

Lexo më shumë

Më 14 dhjetor 2022, Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Shoqatës së Shkollave Popullore Gjermane (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. - DVV) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) në Kosovë,…

Lexo më shumë

Në bashkëpunim me Shkollat Popullore Gjermane (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis dhe Bingen am Rhein, gjatë periudhës kohore 6-10 dhjetor 2022, zyra e DVV International në Kosovë ka organizuar një vizitë studimore në Gjermani për përfaqësuesit…

Lexo më shumë

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) me mbështetje nga DVV-International bëri përmbylljen e aktiviteteve të planifikuara, për organizatat jo qeveritare dhe ofruesit e tjerë që në veprimtarinë e tyre kanë aktivitete që lidhen me arsimin dhe…

Lexo më shumë

Dvv International në bashkëpunim me OJQ - KEC (Qendra e Arsimit në Kosovë), organizoi trajnimin treditor “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte Ngritja e Kapaciteteve të të Rinjve dhe Mësimdhënësve nga…

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit “Mbështetja e OJQ-ve të cilat merren me arsimimin e të rriturve në Kosovë, përmes akreditimit të tyre për zbatimin e komponentës për Njohjen e Mësimit Paraprak ( NjMP) në Kosovë”, më 22 nëntor 2022, është mbajtur seminari…

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 9 nëntor…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.