Lajmet

Në kuadër të projektit “Mbështetja e OJQ-ve të cilat merren me arsimimin e të rriturve në Kosovë, përmes akreditimit të tyre për zbatimin e komponentës për Njohjen e Mësimit Paraprak ( NjMP) në Kosovë”, më 22 nëntor 2022, është mbajtur seminari…

Lexo më shumë

Në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”, më 9 nëntor…

Lexo më shumë

Në datat 27, 28 tetor në hotelin - “ Sky2Hotel” ne Tiranë, është mbajtur punëtoria dy ditore ku morrën pjesë përfaqesues të Ministrive, Qendrave Trajnuse , Qendrave te Kompetencës, OJQ , Kolegje dhe ofrues të tjerë të ARr në Kosovë.

Lexo më shumë

Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”, më 13 dhe 14 tetor 2022, ka mbajtur punëtorinë dy-ditore në kuadër të projektit “Institucionalizimi i programit të trajnimit “Curriculum globALE””, të mbështetur nga DVV…

Lexo më shumë

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më 14 korrik 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të zbatimit të…

Lexo më shumë

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 5 korrik 2022, kanë mbajtur seminar informues…

Lexo më shumë

Më 29 qershor 2022 është bërë lansimi i “Curriculum globALE” në kuadër të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës (UP) “Hasan Prishtina”.

18 pjesëmarrësit në seminarin promovues ishin përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës,…

Lexo më shumë

Konferenca e mbajtur më 20-21 qershor 2022, nën moton “vhs 2030: së bashku në diversitet të qëndrueshëm” trajtoi tre çështjet kryesore të së ardhmes, të cilat paraqesin sfida të reja, politike dhe sociale, dhe rrjedhimisht edhe sfida të reja për…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.