Novosti

DVV International, kao razvojni partner koji je usredsređen na obrazovanje odraslih, pruža kontinuiranu podršku svojim lokalnim partnerima na Kosovu u upravljanju krizom izazvanom KOVIDOM-19, pružajući socijalne i obrazovne usluge, posebno ranjivim…

Više

Društva širom sveta teško su pogođena korona virusom (COVID-19). Virus utiče na svakodnevni život ljudi i čini ih zabrinutim u vezi s posledicama po njihovo zdravlje, poslove i blagostanje. U skoro svim zemljama sveta, organizatori obrazovanja mladih…

Više

DVV International na Kosovu posvećen je da pruži podršku i radi na daljoj izgradnji kapaciteta osam centara za stručno osposobljavanje na Kosovu (AZRK-MRSZ).

Ovi centri za obuku nude besplatne, modularne kurseve u trajanju od 3-6 meseci za osobe…

Više

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom na Kosovu (FKAK- Kosovo Dissability Forum-KDF) realizovao projekat, Obuka osoba sa invaliditetom, o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije.

U ovom projektu…

Više

DVV International (Nemačko udruženje za obrazovanje odraslih) je u saradnji sa nevladinom organizacijom na Kosovu - KEC (Kosovski obrazovni centar) od 12. do 15. decembra 2019. godine organizovao obuku 30 instruktora iz različitih nevladinih…

Više

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i…

Više

Pozivajući se na memorandum o saradnji od 23.10.2018., koji su potpisali MKOS i DVV International, odnosno tačku 3 ovog memoranduma koja se odnosi na osnaživanje mladih i veštu omladinu pripremljenu za tržište rada na Kosovu, otvoreni su modularni…

Više

Prema Agenciji za statistiku Kosova (ASK) koja je predstavila anketu o radnoj snazi prema kojoj stopa nezaposlenosti na Kosovu iznosi 30.7%, a najizraženija je nezaposlenost među ženama sa 34.8%, u poređenju sa 29.5% muškaraca, DVV international je…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.