Novosti

U Republici Kosovo postoji 8 regionalnih centara za stručno obučavanje koji pružaju besplatne modularne kurseve od 3-6 meseci, za različite profesije. Ovi Centri za obučavanje su namenjeni registrovanim nezaposlenim licima, shodno potrebama tržišta…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.