Novosti

U saradnji sa Agencijom za stručno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASOOOO) krenula je realizacija projekta za razvoj dva nova profesionalna standarda za nivo -V- kvalifikacija (instalater grejanja i klimatizacije i…

Više

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom (KDF- Kosovo Dissability Forum) krenuo sa primenom projekta - Podizanje nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, obukama o mekim veštinama (priprema biografije,…

Više

DVV International je, u tesnoj saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije (NUK) na Kosovu, organizovao prvu radionicu koja se bavi revizijom i dopunom Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u Republici Kosovo

Više

DVV International (Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola) je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), Ministarstvom kulture, omladine i…

Više

Potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS) i Instituta za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International).

Više

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj…

Više

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE” koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

Više

DVV International na Kosovu ostvaruje tesnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), odnosno sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) koja deluje kao nezavisan organ u sklopu MRSZ-a i upravlja brojem od 8 centara za…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.